Rok 2003

W 2003 roku stowarzyszenie kontynuuje i rozwija swoja dotychczasowa działalność. Pomimo stałego niedoboru środków udaje nam się zapewnić funkcjonowanie świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14,30 do 18,00 oraz w soboty i niedziele od 11,00 do 15,00 co pozwala nam upatrywać w tym zasługę naszej patronki Matki Teresy z Kalkuty.
W 2002 roku całkowity koszt prowadzenia świetlicy wyniósł 21 tys.zł. W tym codzienne dożywianie oraz doposażenie w bieliznę i odzież ok.9 tys.zł, koszt prowadzenia zajęć ok.1,5tys.zł, zaopatrzenie w media oraz niezbędna konserwacja pomieszczeń świetlicy 10,5tys.zł. Wśród członków i sympatyków naszego stowarzyszenia mamy osoby o kwalifikacjach medycznych, informatycznych, pedagogiczno-muzycznych i plastycznych, które (na ile im pozwala praca zawodowa, sytuacja rodzinna i zdrowotna) starają się w miarę regularnie zaspakajać zapotrzebowanie świetlicy na wiedzę fachową niezbędną w pracy z naszymi dziećmi.
Z uwagi na brak środków zamiast zimowiska zorganizowaliśmy w świetlicy swego rodzaju półkolonie z rozszerzonym programem zajęć i licznymi wycieczkami. Jak co roku obchodziliśmy uroczyście Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Święta Wielkanocne.
Dzięki życzliwości i wspaniałomyślności osób z Fundacji SOS z Warszawy, Fundacji Dobroczynności „Atlas” i Rady Osiedla „Katedralna” oraz wielu innych firm i osób prywatnych, w lipcu br. zorganizowaliśmy wspaniały 16 dniowy wypoczynek letni w Kiczni k/Nowego Sącza, dla blisko 100 dzieci z najbiedniejszych i często dysfunkcyjnych rodzin – ze wspaniałym programem merytorycznym i licznymi atrakcjami. Dziećmi opiekowała się grupa ponad 20 wolontariuszy zapewniając im bezpieczeństwo i dbając o ich rozwój psycho-ruchowy.
Od września 2003 r. do świetlicy uczęszcza codziennie ponad 40 dzieci, a liczba chętnych stale wzrasta. W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na zajęcia wyrównawcze, gdyż nasi podopieczni wywodzą się głównie ze środowisk bardzo zaniedbanych pod względem edukacyjnym.
Chcielibyśmy aby do końca 2003 roku, po przystosowaniu zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami pozostałych pomieszczeń świetlicy i przygotowaniu placu gier i zabaw na przyległym terenie – świetlica środowiskowa „Wieczernik” stała się wzorcową charytatywną świetlicą na terenie Łodzi.
Z bólem stwierdzamy, że całość pozyskiwanych przez nas środków wykorzystujemy na bieżące funkcjonowanie świetlicy, a mamy ponadto pod opieką ponad 180 rodzin, a w nich blisko 300 dzieci w wieku szkolnym i młodszych. Stale zgłaszają się do nas przysyłane przez ośrodki pomocy społecznej, Caritas czy kuratorów sądowych, osoby, którym te instytucje nie są w stanie pomóc. Staramy się aby każda z tych osób (rodzin) otrzymała przynajmniej raz w miesiącu pomoc w postaci paczki żywnościowo-chemicznej (rodziny wielodzietne przynajmniej 2 razy).

LATEST NEWS

Nasza Patronka

Matka_Teresa